EBYÜ en az 60 KPSS puan ile personel alım ilanı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Programcı, Ofis Çalışanı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Kolay Bakım Tamir Çalışanı ve Paklık Vazifelisi kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan koşulu arıyor. Müracaat kuralları ve biçimine ait merak edilen tüm ayrıntılar ise detayları ile birlikte yayınlanan ilan ile paylaşıldı. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZiNCAN adresinde yer alan Üniversite Personel Daire Başkanlığı’na müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte Şahsen yahut posta yoluyla müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

 • Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)

 • Özgeçmiş,

 • 2020 KPSS Sonuç Dokümanı,

 • 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

 • e-Devlet üzerinden alınan İsimli Sicil Evrakı,

 • e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Dokümanı,

 • e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Evrakı (erkek adaylar için),

 • e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti yahut kimlik dokümanının ön yüzünün fotokopisi,

 • e-Devlet üzerinden alınan Mezun Dokümanı, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)

 • Sertifika/belge istenilen durumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

 • Tecrübe istenilen konumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü, (SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

 • Programcı unvanlı konum için; YDS yahut dengi yabancı lisan evrakı. (En az “D” düzeyinde)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için; Geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için; Sıhhat kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir evrak,

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumu için; Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel manisi, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi pürüzler bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

 • Destek İşçisi (Temizlik Görevlisi) durumu için; Paklık vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi manileri bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. Ek-1 3

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile pürüzü bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Çeşitli tarihlerde çıkan Kanun Kararında Kararnameler uyarınca kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan tipi dikkate alınacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın